Amacımız, engelli öğrencilerimizin ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri tespit ederek, yapılacak çalışmaların alt yapısını oluşturmaktır.
Harran Üniversitesi
Engelli Öğrenci Birimi

DUYURU