• Gizlilik: Harran Üniversite Engelli Öğrenci Birimi, durumunu beyan eden özel gereksinimli öğrencinin bilgilerini, kendisinin izni alınmadan kimliğini ortaya çıkaracak bir şekilde, başka kişi ve kurumlarla paylaşmaz.
  • Gönüllülük: Harran Üniversite Engelli Öğrenci Birimi, özel gereksinimli öğrencilere, durumlarını beyan edebilmeleri için fırsatlar sunar, fakat Birim’e başvurma ve hizmet alma konusunda öğrencileri zorlamaz.
  • Saygı: Harran Üniversite Engelli Öğrenci Birimi, bireylerin ihtiyaç ve performansının farklı olabileceğini kabul eder ve özel gereksinimli öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı duyarak çalışmalarını yürütür.
  • Fırsat Eşitliği:  Harran Üniversite Engelli Öğrenci Birimi, özel gereksinimli öğrencilerin akademik sorumluluklarını yerine getirme sürecinde, ihtiyacına göre uyarlanmış öğrenme ve değerlendirme yöntemleri sunulması amacıyla, gerekli çalışmaları ilgili kişi ve birimlerle iş birliği içinde yürütür.
  • Erişilebilirlik: Harran Üniversite Engelli Öğrenci Birimi, özel gereksinimli öğrencilerin üniversite yaşantısını fiziksel, akademik ve sosyal açıdan erişilebilir kılmak için, üniversitenin ilgili birimleriyle iş birliği yapar.
  • Geri Bildirime Açıklık: Harran Üniversite Engelli Öğrenci Birimi, daha iyi bir hizmet verebilmek için, öğrencilerden, akademik ve idari personelden aldığı geri bildirime açıktır.
  • Sorumluluk: Harran Üniversite Engelli Öğrenci Birimi, özel gereksinimli öğrencilerin gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturmada hizmet vermekle yükümlü olduğu kadar, Birim’e başvuran öğrenci de sürecin işlemesinde bireysel sorumluluklara sahiptir.