HARRAN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİLER BİRİMİNE HOŞ GELDİNİZ  

YASAL DAYANAKLAR
  1. Yükseköğretim Kurumlarında, öğrenim gören özürlü öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak 5378 sayılı Özürlüler ve bazı kanun ve Kanun hükümlerinde Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereğidir.
  2. Bu kanuna dayanılarak Yükseköğretimdeki özürlü öğrencilerle ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği hazırlanarak 20 Haziran 2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi gazetede yayınlanmıştır.
  3. Üniversitemiz bünyesinde ilgili yönetmelik gereği Harran Üniversitesinde öğrenim gören özürlü öğrencilere yönelik çalışmalarda bulunmak üzere:
Başkan         :
Üye               :
Üye               :


oluşan “Harran Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi” oluşturulmuştur.
  1. Üniversitemizdeki pek çok birimde rampalar oluşturulmuş olup, özürlülerin yaşamlarını kolaylaştırmak için diğer düzenlemeler yapılacaktır.