Harran Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğünün vizyonu, bütünleştirme felsefesinin ilkesinde, Üniversitemizdeki tüm öğrencilerin eşit hak ve imkânlar ile eğitim-öğrenim gördüğü, gerekli akademik, sosyal, kişisel, mesleki hizmetlerin aktif şekilde sunulduğu bir üniversite olmak ve farklı disiplinlerle yapılacak akademik/sosyal çalışmalar ile yenilikçi bir rol üstlenmektir.
Bu vizyon doğrultusunda misyonumuz;
  • Üniversite içinde erişilebilir fiziki alanları geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

  • Üniversitemizde öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları güçlükleri tespit etmek, belirlenen ihtiyaçlar ve zorlukların ortadan k-aldırılmasına yönelik hizmetler sunmak, çözüm önerilerinin geliştirilmesinde disiplinler arası çalışmalar yapmak.

  • Üniversitemizde bulunan akademik ve idari personele, özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve gereken danışmanlık hizmetini sağlamak.

  • Özel gereksinimli öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını sağlamak ve desteklemek.

  • Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin, özel eğitim alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini arttırıcı faaliyetler geliştirmek, sunmak ve değerlendirmek.