Harran Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, aşağıda yer alan formlar aracılığı ile Üniversitemizde öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerin akademik ihtiyaçlarını (ders, sınav uyarlamaları vb.) karşılamayı amaçlamaktadır. Hizmetlerin sağlanması öğrenci ve öğretim elemanı arasında kurulan doğru iletişime bağlıdır. Bu sebeple özel gereksinimli öğrencilerimizin aşağıda belirtilen konulara dikkat etmesi gerekmektedir. 
  • Her dönemin başında kayıt olunan derslerin öğretim elemanları ile iletişime geçmek, ihtiyaçları hakkında öğretim elemanına bilgi vermek.   

  • Her dönemin başında akademik uyarlamaya ihtiyaç duyulduğu takdirde güncel engellilik raporunu birim koordinatörlüğüne teslim etmek. 

  • Akademik uyarlama mektuplarını 3 (üç) nüsha hazırlayarak (formlar, birim koordinatörlüğünün web sayfasından çıktı alınarak veya koordinatörlüğe gelerek temin edilebilir) birime iletmek. Birim Koordinatörlüğünde onaylanan formları dersin öğretim elemanına iletmek. İlgili öğretim elemanı da formu onayladıktan sonra, onaylı 1 (bir) nüshasını birime koordinatörlüğüne teslim etmek. 

  • Birim koordinatörlüğüne kayıt olurken verdiği e-posta adresine gelen mesajları takip etmek, e-posta adresinde değişiklik olduğu takdirde birime bilgi vermek.  

  • Birim Koordinatörlüğünü web sayfasında yer alan güncel formları ve duyuruları takip etmek. 

 

Aşağıdaaki bağlantılar üzerinden ilgili formlara ulaşabilirsiniz.