Değerli Öğretim Elemanları
  1. Dönemin ilk iki haftası içinde, canlı/yüz yüze ders izlencesini paylaşırken veya tüm öğrencilere ulaştığından emin olacak şekilde, sözlü duyuru yaparken “sağlık durumunuzdan ötürü derslere ilişkin uyarlamalara ihtiyaç duyuyorsanız benimle iletişime geçiniz” ifadesi eklenebilir. İletişim bilgileriniz ekranda ve yazılı olarak paylaşılmalıdır.
  2. Öğretim elemanlarımızın  derslerini alan  özel gereksinimli öğrencilerle görüşerek  uzaktan eğitime ilişkin yaşadıkları sorunların (canlı dersi izleme, sunumlara ya da ders materyallerine ulaşma, sınava girme  ve ödev gönderme, internet bağlantısına ilişkin sorunlar vb.) tespit edilerek, alınabilecek tedbirler hayata geçirilebilir. 
  3. Kullanılan uzaktan eğitim sistemi hakkında özel gereksinimli öğrencilerimize yazılı olarak bilgi verilebilir, HARUZEM tarafından hazırlanan alt yazılı tanıtım videosu öğrencilere duyurulabilir.
  4. Öğrencilerin durumları göz önüne alınarak eğitim materyalleri çeşitlendirilebilir,  işitme özel gereksinimli öğrencilerimiz için   ders içerikleri önceden  metin ya da ppt sunum olarak öğrenciye gönderilmeli, dudak okuyabilen öğrencilerimiz için ders sunumlarının yanı sıra öğretim elemanlarının videoları açık tutulmalıdır.
  5. Görme yetersizliği olan öğrencilerimizin okuyucu sistemlerinin kullanabileceği zengin metin biçimlerinin metinlerde kullanımı açısından özen gösterilebilir, sunumlarda büyük punto ve kontrast renk kullanılabilir, görsel içerikler, grafik ve tabloların ders anlatımı sırasında betimlenebilir. Özellikle sınavlarda grafikler betimlenmelidir.
  6. Sınavlarda yetersizlik durumuna göre ek süre tanınabilir ve sınav programı oluştururken özel gereksinimli öğrencilerin bulunduğu dersler için aynı güne 2 (iki) sınav konulmamalıdır. 
  7. Dönem içinde yapılabilecek tüm değişikliklere ilişkin (ders saati değişikliği, sınav programında yapılan değişiklikler vb.) duyuruların özel gereksinimli öğrencilere ulaşıp-ulaşmadığı takip edilmeli, bu tip durumlar için e-mail ve telefon numaraları dönem başında kayıt altına alınabilir. İhtiyaç durumunda birim temsilcisinden ve/veya birim koordinatörlüğünden bilgi istenmelidir.
  8. Sınav döneminde uzaktan eğitim yoluyla yapılan sınavlarda yeti farklılıkları nedeniyle zorluk yaşayabilecek öğrenciler için, alternatif değerlendirmelerin göz önünde bulundurulması (ödev vb.) gibi tedbirler öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecini daha verimli bir şekilde takip etmesini sağlayacak ve hak kaybı yaşamasını önleyecektir.
  9. Engel türlerine yönelik öneriler ve alınacak tedbirlere ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı Akademik ve İdari Personel Kılavuzu http://engelsiz.harran.edu.tr/ adresinde kullanıma açılmıştır.