Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Murat DEMİR
 
               
      0414 318 3005
 

 
 

Koordinatör
Öğr. Gör. Reyhan BASIK
 
    
       0414 318 3000 - 
     
        reyhanbasik[at]harran.edu.tr