BİRİM KOMİSYONU
Prof. Dr. Murat DEMİR
Rektör Yardımcısı
Öğr. Gör. Reyhan BASIK
Koordinatör 
Doç. Dr. Mehmet Emin USTA
Eğitim Fakültesi
Arş. Gör. Gıyasettin YILDIZ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Öğr. Gör. İbrahim Caner DİKİCİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Öğr. Gör. Nalin GÜMÜŞÇÜ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Dr. Öğr. Üyesi Mesut YILDIRIM
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Şube Müdürü Mustafa BORAK 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Şube Müdürü Fethi ABDULAZİZOĞLU
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
Şube Müdürü Mehmet Remzi TÜRKMEN 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
Şube Müdür V. Yavuz SAYGILI 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Şube Müdürü V. Sibel KARAKUŞ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı